0 262 373 33 22 - 0 532 487 15 79

OSGB - İş Güvenliği Uzmanı Hizmetiİş Güvenliği Danışmanlığı

10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanununun 82. maddesi uyarınca, sanayiden sayılan ve en az 50 kişinin üzerinde çalışanı olan tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı (İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Eleman) bulundurması zorunludur.

Bir iş kazası durumunda; Yargı Yetkilileri özellikle İş Güvenliği Uzmanlarının aşağıdaki hususlara uygun olup olmadığına dikkat etmektedir;

- Sertifikalı olup olmadığı,

- İşyerinin faaliyetine uygun nitelikte olup olmadığı,

- "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği"nde belirtilen risk grubuna haiz olup olmadığı,

Bu durum, iş kazalarında cezai yaptırım konusunda önemli farklılıklar yaratmaktadır. Uluslararası mevzuatlardan da yararlanarak işletmenizin İş Sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda yapılanmasında destek sağlamaktayız.

 

İş Yerlerinize Aşağıdaki Hizmetleri Vermekteyiz;

1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 

 • İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime  sunulması,
 • İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,
 • Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,
 • İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının oluşturulması,
 • İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi,


2. Risk Analizinin Hazırlanması,

 •  Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
 • Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,
 • Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,
 • İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,


3. İSG Kurulunun Oluşturulması ve Takibi

 •  Kurul atamalarının yapılması,
 • Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,
 • Kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,
 • Kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,
 • İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,
 • İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,


4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,

 •  Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,
 • Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.    


5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

 •  KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,
 • Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,
 • Kaza ve Olay araştırma dokümanları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,

6. Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

 •  Acil Eylem Planlarının Hazırlanması,
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,
 • Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı,
 • Tatbikat Raporlarının Oluşturulması,


7. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 • Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
 • Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.  
 • Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını   geçmemesi gerekmektedir.
 • Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
 • Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam   zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Eğitmen:  Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri Hekimlerimiz ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

8. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,

9. ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,

10. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile  bu Kanunlar çerçevesinde   çıkartılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Mevzuat değişiklikleri e-mail, faks ve telefon ile bildirilir.

11. Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi,