0 262 373 33 22 - 0 532 487 15 79

İş Ekipmanları Periyodik KontrolleriHakem OSGB olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri hizmetlerini vermekteyiz.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ' ne göre;

İş ekipmanının kontrolü

MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

sağlanır.

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.

(3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir.

İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat olarak, Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri olarak, tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre aşağıdaki iş ekipmanları için yönetmelikte belirtilen sıklıkta periyodik kontrol gerekmektedir.

Buhar kazanları
Kalorifer kazanları
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)
Taşınabilir asetilen tüpleri
Manifoldlu asetilen tüp demetleri
Manifoldlu tüp demetleri
Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü-yer altı)
Kullanımdaki LPG tüpleri
Basınçlı hava tankları
Kriyojenik tanklar
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar
Kaldırma ve/veya iletme araçları
Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)
Yapı İskeleleri
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner
Akümülatör, Transformatör
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
Yangın Söndürme cihazı
Havalandırma ve Klima Tesisatı
Tezgahlar