0 262 373 33 22 - 0 532 487 15 79

Acil Durum PlanıAcil Durum Planlaması, meydana gelebilecek yangın, sel, deprem vb. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi, gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Bu amaçla firmaların acil durum planlamasını yapmaları, en az altıayda bir tatbikatla personelin eğitimini ve meydana gelebilecek zarar ve hasarın önüne geçilmesini sağlamalıdır.

Firmaların olası acil durumlara hazırlık için

 

    tahliye planlamalarını

    acil durum ekiplerini

    haberleşme organizayonu

    kimyasal dökülme ve kirlenmelere karşı alınacak önlemler

    medya ile ilişkiler

    toplanma bölgelerini

    tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryo ve raporlamalarını

    belirlemesi gerekmektedir.